Villkor

Bokningsavtal

Alla stoägare ska fylla i bokningsavtalet när stoet anländer, oavsett om stoet är bokat via Språngrulla eller inte. Om stoet lämnas av tredje part ska avtalet vara ifyllt innan stoet lämnas på stationen. Inga ultraljud och/eller seminering kommer att ske innan avtalet är påskrivet. Bokningsformuläret finns HÄR .

Pass

Stoets pass skall enligt lag följa stoet till seminstationen. Seminstationen ansvarar för att passet hanteras på ett säkert sätt och återlämnas när samtliga avgifter för stoet är betalda.

Veterinärvård

Veterinärvård utöver det som ingår i det reproduktiva arbetet, kommer att i samråd med stoägaren kallas in när seminstationen anser att det är nödvändigt och kommer att utföras av stationens veterinär eller av stoägaren önskad veterinär. Alla omkostnader kommer att tillfalla stoägaren.

Betalning

Kostnader för insemination och uppstallning faktureras av Villtofta Semin AB. Alla avgifter ska vara betalda innan stoet lämnar seminstationen. Betalning sker till Villtofta Semin ABs bankgiro 112-5640 LF eller via Swish 1230969212.
Veterinäravgiften samt eventuella övriga mediciniska kostnader faktureras separat av Ryttarbacka Veterinär AB.

Uppstallning

Uppstallning sker enligt ägarens önskemål antingen i box under natten och ute på dagen eller i rasthage dygnet runt. Hästen fodras tre gånger om dagen. I dygnsavgiften ingår hö, salt och vatten. Om stoet ska ha annat foder och/eller tillskott får ägaren ta med det till seminstationen.

Avmaskning

Stoet ska vara avmaskat tillbörligt innan ankomst till seminstationen.

Övrigt

Stoet kommer att få bästa möjliga service och omvårdnad
under sin vistelse på Villtofta Semin.

Att lämna stoet på seminstation innebär dock alltid en risk som stoägaren ska vara väl medveten om. Seminstationen ansvarar inte för skador som kan uppkomma på grund av olycka.

Seminstationen har ingen försäkring som gäller gästande hästar, det är upp till stoägaren att ha sin häst tillbörligt försäkrad vid ankomst.

Seminstationen ansvarar inte för fellevererad eller utebliven semin från hingstägare. Stationen är ansluten till Mats Hästtransporters semin-slinga och ska ha semin innan klockan 07 dagen efter beställning.

Villtofta Semin äger rätten att neka ston som inte följer ovanstående villkor
eller som anländer till seminstationen i uppenbart dålig hälsa.

Vid frågor kontakta Johanna Dahlberg, stationschef, 070 – 4940611